Tietoa jätepisteistä

Toimivalla jätepisteellä turvallisuutta, asumisen mukavuutta sekä helppoutta elämiseen

Jätepisteen sijoittelussa tärkeää on huolehtia siitä, että jätepiste palvelee kaikkia kiinteistön asukkaita mahdollisimman tasapuolisesti. Tällöin jätepisteen luonteva sijainti löytyy asukkaiden luonnollisilta kulkureiteiltä: parkkipaikan, postilaatikon tai kiinteistön ulosmenoväylien läheltä. Paloturvallisuus ja rakennusmääräykset huomioon ottaen ei jätepistettä kannata välttämättä sijoittaa myöskään aivan rakennusten viereen. Jätteiden lajitteluun saat ohjeita esimerkiksi kunnan jätehuoltoyhtiöstä.

Jätteenkeräyspisteen saa kauniisti sijoitettua pihapiiriin. Finncontin yhteistyökumppanit tarjoavat tyylikkäät vakioratkaisut kiinteistöille. Tarvittaessa suunnittelussa auttaa myös alansa ammattilainen, pihasuunnittelija.

Jätepisteen rakentamisessa huomioitavia asioita

 • Kunnalliset jätehuoltomääräykset: tyhjennysvälit ja kerättävät jätejakeet
 • Rakennusmääräykset
 • Paloturvallisuus: kuinka lähelle kiinteistöä jätesäiliön saa sijoittaa
 • Asukkaiden määrä suhteutettuna jäteastioiden tai jätesäiliöiden kokoon
 • Asukkaiden toiveet säiliöiden ulkonäön tai sijainnin suhteen
 • Asukkaiden ja jätepisteiden tyhjentäjien turvallisuus
 • Saatavilla oleva tyhjennyskalusto ja roska-auton pääsy jätepisteelle
 • Käyttökustannukset: ostettaessa edullisin keräysväline ei ole aina käytössä paras ratkaisu
 • Jätepisteen rakentaminen: rakennatko itse vai käännytkö rakennusliikkeen tai urakoitsijan puoleen

Jätteenkuljettajalla tulee olla vaivaton pääsy jätepisteelle

 • Roska-auton ajoväylälle olisi hyvä jättää tilaa vähintään 3,5 metrin leveydeltä
 • Jäteauton pituus on n. 7 metriä, joten huomioithan ettei auto tyhjentäessään tuki pihaa tai ajoteitä
 • Portit ja porttikongit: jäteautolle on hyvä olla korkeuden puolesta tilaa vähintään 4,3 metriä
 • Nostosäkein varustettua jätepistettä ei kannata asentaa sisäpihalle, johon kulku on ahtaan porttikongin kautta
 • Mieluiten tasainen tyhjennyspaikka, koska jäteauton on pysyttävä paikallaan kuskin työskennellessä ajoneuvon takana
 • Hankaliin paikoihin sijoitetuissa jätepisteissä tyhjennysaika kasvaa, mikä voi nostaa jätehuollon maksuja
 • Tyhjentäjällä tulisi olla jätepisteelle esteetön pääsy eikä jätepisteessä tulisi olla korkeita kynnyksiä

Nostoperusteisesti tyhjentyvissä jätteenkeräysvälineissä on hyvä huomioida myös nämä:

 • Tyhjennyspaikan yläpuolella on oltava ainakin 8 metriä vapaata tilaa
 • Jätepiste kannattaa sijoittaa niin, ettei parkkipaikalla autojen yli nostettaessa jätteet pääse putoamaan autojen päälle
 • Painavat jätteet kannattaa sijoittaa nostopaikan etureunaan sekä huolehtia siitä, ettei kantama missään tilanteessa ylitä kuutta (6) metriä
 • Suuremmissa, auton hytin taakse asennetuissa nostureissa nostoetäisyys voi olla huomattavasti suurempi, mutta kaluston saatavuus ei välttämättä ole niin hyvä

Jätteenkeräysvälineet ja niiden tyhjennys

Jäteastia

Webet-astiat

Perinteisissä muovisissa jäteastioissa löytyy kaksi- ja nelipyöräisiä vaihtoehtoja, litratilavuuksiltaan 60-1100 l. Yleisimmin käytetyt kaksipyöräiset jäteastiat ovat 240-litraisia ja suuremmat nelipyöräiset 660-litraisia. Nämä jäteastiat tyhjennetään useimmiten jätepakkaaja-autoon peräporttiin.

Jäteastiat sijoitetaan yleensä jätekatokseen tai astiasuojaan.

Teräksiset jätesäiliöt

Teräksestä valmistettuja jätesäiliöitä löytyy eri kokoluokissa ja erilaisilla tyhjennys- ja täyttömekanismeilla varustettuina. Valmiiden jätesäiliöiden valikoima on todella monipuolinen ja säiliöt ovat tarvittaessa helposti räätälöitävissä käyttäjän tarpeeseen.

Esimerkkejä teräksisistä jätesäiliöistä ovat jäteauton takaosaan, eli peräporttiin, erityisellä vinssillä tyhjennettävät säiliöt: pikakontti ja kombikontti, etulastaajalla varustetulla jäteautolla tyhjennettävät säiliöt: etulastaajakontti ja kombikontti sekä nostoperusteiset jätesäiliöt kuten F-box. Kuorma-autolla ja  vaihtolavalaittein tyhjennettäviä ratkaisuja on myös erilaisia.

Tutustu jätesäiliöihin

Etulastaajakontti

Nostosäkkisäiliöt (syväsäiliöt ja pintasäiliöt)

Nostosäkkisäiliöt tyhjennys

Tyhjennykseen nostosäkki vaatii nimensä mukaisesti nostovälineen, eli nosturin. Tyhjennys onnistuu perinteiseen jätepakkaaja autoon tai lavalle. Kuljettaja nostaa säkin tyhjennysvälineen päälle ja vapauttaa säkin lukituksen, jolloin säkki tyhjenee pohjan kautta.

Nykyaikainen nostosäkkisäiliö on varustettu pikanostovarustuksella, jossa nostosäkki ja sen nostovarustus on kiinnitetty suoraan jätesäiliön kanteen.

Nostokaluston saatavuus omalla alueella kannattaa aina varmistaa ennen syväsäiliöiden asentamista omalle kiinteistölle. Voit olla yhteydessä myös Finncont® -jätteenkeräysjärjestelmien asiantuntijaan.

Tutustu syvä- ja pintasäiliöihin

Jätepuristin

Jätepuristin on kompakti tilansäästäjä jätteenkeräykseen. Puristin mahtuu käytännössä yhteen perheautolle tarkoitettuun parkkiruutuun. Yhteen normaalikokoiseen jätepuristimeen tyhjenee n.114 kappaletta 660 litraista jäteastiaa.

Jätepuristimen tyhjentäminen vaatii vähän enemmän tilaa. Koukku- tai vaijeritartunnoin varustetun kuorma-auton on päästävä lähes kohtisuoraan peruuttamaan jätepuristimen eteen. Tilaa on hyvä varata esimerkiksi kaksi kuorma-auton mittaa sekä jätepuristimen vaatima pituus. Leveyssuunnassa tilaa on hyvä varata myös jätepuristimen täyttäjää varten.

Jätepuristimen hankinta on taloudellisesti kannattavaa silloin, kun 600 litraisia jäteastioita on tyhjennettävä vähintään 10 kertaa viikossa.

Koko asiantuntevan henkilökuntamme yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.jätteenkeräys.fi

Kysy lisää

Jätepuristin

Paloturvallisuus

Jätesäiliöiden sijoittelussa on ensisijaisen tärkeää huolehtia paloturvallisuudesta, sillä esimerkiksi suurin osa tuhopoltoista syttyy ilkivalloin tuleen tuikatusta jäteastiasta. Paloturvallisuutta voi lisätä huomioimalla turvaetäisyydet ja sijoittamalla jäteastiat riittävän kauas rakennuksista, käyttämällä lukittavia jätesäiliöita tai palo-ostatoituja lukittuja jätekatoksia. Maahan upotettu syväsäiliö lisää paloturvallisuutta, koska säiliötä ei saa siirrettyä ihmisvoimin paikaltaan.

Finanssialan keskusliiton sivuilta löytyy yleinen ohjeistus tuhopolttojen torjumiseen.

Suosittelemme tarkistamaan kuntakohtaiset rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset oman kunnan vastaavalta viranomaiselta.

Kiinteistöjen jätteiden kierrätys ja jätehuoltomääräykset

Jätteiden kierrätys

Suomessa kunnan vastuulla on vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte. Jätteenkeräyksen järjestämisessä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja: osissa kuntia jätteenkeräys on kunnan kilpailuttama ns. kunnallistettu jätehuolto ja osissa kuntia toimii sopimusperusteinen jätehuolto, jossa kiinteistön omistaja tai taloyhtiö voi kilpailuttaa jätehuoltonsa itse.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Jätejakeiden keräys kiinteistöltä on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, joista selviää esimerkiksi mitä nimikkeitä jätejakeille alueellanne käytetään tai montaako eri jätettä kiinteistön asuntojen määrän perusteella tulee kerätä.

Suomen kuntien kaikki jätehuoltoyhtiöt jätehuoltomääräyksineen löytyvät Suomen Kiertovoima ry:n sivuilta tai kunnan jätehuoltoneuvonnasta.

Voit kysyä jätejakeista sekä jätehuoltomääräyksistä myös meiltä.

Tarvitsetko apua?

Kysy alueesi yhteyshenkilöltä

 

Lähimmät yleiset kierrätyspisteet sekä lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info